LİNKLER

Engelli kişilerin hakları yasalar ve yönetmelikler tarafından oluşturulmuş ve korunmaktadır. Uygulamada yanlışlık ve gecikmeler olsa da Batı ülkelerinde olduğu gibi bu aksaklıklar zamanla aşılacaktır. 

 

• T.C. Engelli ve Yaşlı hizmetleri Genel Müdürlüğü:

https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm

 

• Engelliler Hakkında Kanun

https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/kanunlar/engelliler-hakkinda-kanun/

 

• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

          https://engelsiz.yok.gov.tr/mevzuat

• Engelliler Açısından Mimari Koşullar

http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.html

 

• Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx

 

• Engelsiz ODTÜ

• Sabancı Üniversitesi Engelli Öğrenci Desteği

• Bilkent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi

• Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Komisyonu

• Anadolu Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi

• Engelsiz Sakarya Üniversitesi

• Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

• Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Kocaeli Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Birimi