Üniversitemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paneli yapıldı. Panele; Iğdır Barosu Başkanı Avukat Serkan Alakan, Iğdır Barosu avukatları, akademisyenler, ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Recep Gülşen yaparak  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Panelde ilk konuşmacı olarak Avukat Dilara Yusufoğlu söz aldı.“Hukuk Açısından Kadının Önemi” konulu sunum gerçekleştiren Yusufoğlu, “Kadınlar insan haklarından birey olarak yararlanma hakkına sahiptir. Ancak cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle, özellikle eşitlik ilkesi bakımından uluslararası belgelerde ‘kadın hakları’ ayrıca özellikle düzenlenmiştir. Bunun temel nedeni, kadınlara karşı uygulanan eşitsiz ve ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve kadınların toplumsal konumlarında iyileştirme yapılması için buna gerek duyulmasıdır. Bu konuda 1945 BM Şartı ile atılan ilk adım, yine Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya konulan uluslararası belgelerle, ayrıca Avrupa Birliği bünyesinde yapılan çalışmalarla desteklenmiş ve geliştirilmiştir” dedi.

İkinci panelist olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan, Dr. Öğr. Üyesi Ali Kuyaksil, “Türk Anayasal Haklarında Kadın Haklarının Gelişimi” ile ilgili konuşmasında tüm eksikliklerine rağmen kadınlarla ilgili olarak son yıllarda yasalaşan düzenlemelerin bütünsel olarak ele alındığında kadının insan hakları standardını yükselttiğini tespit etmenin mümkün olduğunu kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Kuyaksil, “Yöneticilerimiz, hukuk devleti ve insan hakları konusunda olduğu gibi kadın hakları konusunda da Avrupa’daki gelişmeleri takip ederek Avrupa Müktesebatını ülkemize kazandırılmasına çalışılmaktadır. Ancak bu yeniliklerin toplum hayatında uygulamaya dönüşe bilmesi, sırf yukardan yapılan yasal düzenlemelerle gerçekleştirilemez” ifadelerini kullandı.

Kuyaksil’in konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Miyase Yavuz Altıntaş söz aldı. Dr. Öğr. Üyesi Altıntaş, “Modern Müslüman Dünyada Aile Hukuku Reformları” başlıklı konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Gününün İslam hukukunda kadının hakları konusunda daha doğru bir algı ve bilinç oluşturulmasında vesile olabileceğini vurguladı. İslam aile hukukunun kanunlaştırılması ve yapılan reformları üç safhaya ayırarak inceleyen Altıntaş, değişen sosyo-politik şartlar neticesinde ilk aile hukuku kanunlaştırmasının 1917’de Osmanlı Hukuk-u Aile Kararnamesi ile yapıldığını ve bu sürecin Müslüman ülkelerde 1990’lı yıllardan itibaren artan reform talepleri ile birlikte devam ettiğini kaydetti. Nikah ve talakın tescil şartı, çok kadınla evliliğin yasaklanması/kısıtlanması, minimum evlenme yaşı ile ilgili sınırlamalar getirdi.” dedi.

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Aslıhan Iğdır Akaras;  “Savaş Mağduru Kadınlar”  başlıklı konuşmasında, savaş vahşetinin, savaşın tarafları ve sivillerin hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Özellikle de kadınların savaştanen çok etkilenen grup olduğunu belirtti. Kadınların yaşadıkları sıkıntıların savaşın sona ermesiyle de bitmediğini dile getiren Akaras, Bosna Hersek ve Suriye’de yaşanan savaş esnasında kadınların yaşadıkları acı olayları gündeme getirdi.

Panelde son sözü alan Kadın Girişimci Yıldız Altuntaş, kadın bir girişimci olarak tecrübelerini paylaştı. Altuntaş, ülkemizde kadın girişimi için sağlanan teşvik ve desteklerden bahsederek, kadın girişimciliği açısından yol gösterici bir konuşma yaptı.

Panel, yapılan konuşmalarının ardından panelistlere  teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu.

  • Yayımlama Tarihi: 08 Mart,2019
Görüntülenme Sayısı: 2186