Genel Bilgi

Genel Bilgi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Bu sebeple Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim–öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

Daire Başkanlığımız Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dairede yürütülen başlıca hizmetler şu şekildedir;

A. Sağlık Hizmetleri

B. Beslenme Hizmetleri

C. Sosyal Hizmetler

D. Kültürel Hizmetler

E. Spor Hizmetleri

Fiziksel Yapı

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Medikososyal Merkez Yemekhanesi, Rektörlük Yemekhanesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi, Ziraat Fakültesi Yemekhanesi ve Karaağaç Kampüsü Yemekhanelerinde öğrenci ve personelin beslenme hizmetleri sürdürülmektedir. Spor tesisleri bakımından personel ve öğrencilerimizin kullanabileceği çok amaçlı spor salonumuz ile atletizm, futbol, basketbol ve tenis sahalarımızla hizmet sunulmaktadır.

İnsan Kaynakları

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetleri aksatılmadan yürütülmektedir. Fakat bu hizmetlerin daha iyi ve etkin bir şekilde yürütülmesi için personel ihtiyacımız bulunmaktadır.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol sisteminin yürürlüğe girmesiyle, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesi, mevzuat hükümleri çerçevesinde satınalma işlemleri ve diğer hizmetler yürütülmektedir. Bu mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan kontrollerin dışında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak birimimizde rutin İdari kontroller yapılmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

* Sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin ve personelimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak, verilen hizmetler açısından öncü bir başkanlık olmak,

* Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak,

* Hizmet verdiğimiz tüm alanların ileri teknoloji olanakları ile donatılıp en kaliteli şekilde öğrencilerimize ve personelimize sunulması,

* İş stratejisi açısından yetkin ve uzman bir daire başkanlığı olmak,